Chính sách tín dụng hỗ trợ chương trình phát triển NƠXH 2017

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh An Giang gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chính sách tín dụng hỗ trợ chương trình phát triển nhà ở xã hội (NƠXH).

Ảnh minh họa.

Phúc đáp tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng có Công văn số 1429/BXD-QLN, ngày 23/6/2017 trả lời vấn đề này. Cụ thể như sau:

Ngày 29/5/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có văn bản số 2337/NHCS-TDSV gửi Văn phòng Chính phủ trả lời văn bản số 785/UBND-KTN của UBND tỉnh An Giang, theo đó Ngân hàng Chính sách xã hội đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai cho vay hỗ trợ NƠXH khi có nguồn vốn.

Về nguồn vốn thực hiện cho vay hỗ trợ NƠXH, theo quy định của pháp luật về NƠXH (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ) thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng hợp và phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương theo kế hoạch hàng năm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thực hiện chính sách hỗ trợ NƠXH (Khoản 1, Điều 29 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP).

Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ bổ sung Chương trình NƠXH vào danh mục các chương trình ưu tiên sử dụng vốn ngân sách Trung ương để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, để bố trí ngay trong năm 2017.

Ngày 26/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS gửi Chính phủ về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại, theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung 2.000 tỷ đồng, trong đó dành một phần bổ sung cho chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu, số còn lại bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng NƠXH. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn vốn này cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ NƠXH, đồng thời Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1267/BXD-QLN ngày 05/6/2017 đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động, khẩn trương triển khai các công tác tiếp theo nhằm sớm tiếp nhận nguồn vốn, triển khai ngay việc cho vay (kể cả ứng trước nguồn vốn tự huy động), tạo điều kiện cho người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp sớm được vay vốn ưu đãi, cải thiện nhà ở.

 

Theo Đoan Trang – baoxaydung.com.vn