Phải tách thửa trước khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Tách thửa trước khi chuyển mục đích xử dụng đất

Ông Nguyễn Văn Bình (Tây Ninh) có câu hỏi liên quan đến việc có phải tách thửa trước khi chuyển mục đích sử dụng đất hay không, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp.

Nội dung câu hỏi như sau: Ông Bình có 319,5m2 đất trồng cây lâu năm, nằm trong khu dân cư, phù hợp với quy hoạch khu dân cư. Nay ông muốn xây dựng cửa hàng bán điện thoại nên nộp hồ sơ chuyển mục đích 60m2 sang đất ở.

Tách thửa trước khi chuyển mục đích xử dụng đất
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo ông tham khảo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách. Ông Bình hỏi, việc cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất sau chia tách có đúng không, hay phải tách thửa trước khi chuyển mục đích?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bổ sung theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) quy định:

“Điều 75a . Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa

UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất”.

Căn cứ quy định nêu trên đề nghị ông nghiên cứu quy định cụ thể của địa phương và liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục hành chính cụ thể.

 

( Theo Khánh Diệp / Baoxaydung )

Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/phai-tach-thua-truoc-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-304080.html