Bán nhà yến tại Nha Hố 3500m2 có 200m2 đất ở giá chỉ 1,95 tỷ

Liên hệ: 0933.843.118