TP.HCM đề xuất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất 2021

Về phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP.HCM, UBND thành phố đề xuất giữ nguyên hệ số như năm 2020.

Truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo về phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP.HCM đồng ý giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với hệ số năm 2020.

Hệ số điều chỉnh giá đất 2021

UBND TP.HCM đồng ý giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với hệ số năm 2020. Ảnh minh họa

Sở Tài chính được thành phố giao nhiệm vụ hoàn chỉnh hồ sơ, trình phương án đã chọn để tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét. UBND TP.HCM sẽ dựa trên cơ sở này để báo cáo lên HĐND thành phố trong kỳ họp gần nhất.

UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức vẫn áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trong thời gian chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Riêng tại TP. Thủ Đức, các đơn vị trực thuộc TP. Thủ Đức sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo ranh địa giới hành chính của các khu vực như năm 2020.

Trước đó, hồi tháng 3, cho ý kiến về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2021, Sở Tài chính TP.HCM đề xuất 2 phương án, đó là: Giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2020 hoặc tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0,5.

Trên thực tế, giá bất động sản tại TP.HCM vẫn tăng bất chấp dịch Covid-19. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, giá đất TP.HCM sẽ còn tăng hơn nữa. Theo Sở Tài chính, trong bối cảnh giá đất tăng, nếu hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 không tăng, thấp hơn giá giao dịch thị trường nhiều lần thì có thể gây thất thu ngân sách. Hơn nữa, do Chính phủ có chính sách hỗ trợ như giãn nộp tiền thuê đất nên việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất không tác động nhiều đến một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Với 18/24 đơn vị đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như năm 2020 nên Sở Tài chính đã báo cáo để UBND TP.HCM xem xét chọn phương án này.

 

( Theo Khánh Trang / Thanhnienviet )

Link gốc: https://batdongsan.com.vn/chinh-sach-quan-ly/tp-hcm-de-xuat-giu-nguyen-he-so-dieu-chinh-gia-dat-ar106600