NHNN: Kiến nghị của HoREA về lãi suất gói 30.000 tỷ là chưa phù hợp

gói vay mua nhà ở xã hội 30000 tỷ

Theo Ngân hàng Nhà nước, đề xuất của HoREA về việc áp dụng chung một mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội là chưa phù hợp với quy định của pháp luật…

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) liên quan đến lãi suất cho vay của gói 30.000 tỷ.

Cụ thể, trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước mới đây, HoREA kiến nghị áp dụng một mức lãi suất ưu đãi cho vay nhà ở xã hội là 4,8%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay, đối với tất cả đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, không phân biệt vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP hay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ và không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội hay tại tổ chức tín dụng được chỉ định.

gói vay mua nhà ở xã hội 30000 tỷ
Những khách hàng mua nhà theo gói 30.000 tỷ và được giao nhà sau 1/6/2016,
thì số tiền thanh toán các đợt sau phải chịu lãi suất thương mại

Song, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, về lãi suất cho vay nhà ở xã hội, hàng năm Ngân hàng đã rà soát, căn cứ diễn biến thị trường để ban hành hoặc trình Thủ tướng về các mức lãi suất cho vay ưu đãi. Mức lãi suất phải phù hợp áp dụng đối với từng chương trình cho vay, đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn theo đúng quy định về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tại Luật Nhà ở, Nghị định 100, Nghị quyết 02/NQ-CP và các văn bản liên quan.

Ngân hàng Nhà nước đã “bác” kiến nghị của HoREA về việc áp dụng chung một mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội do chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Về lãi suất nợ quá hạn, Thông tư 39/2016 ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định, khi khoản nợ vay bị chuyển quá hạn thì tổ chức tín dụng cho vay áp dụng lãi suất quá hạn không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tài thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Dựa trên cơ sở thẩm định về phương án vay vốn, vốn tự có, nguồn trả nợ cụ thể của từng khách hàng, ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về lãi suất quá hạn và được quy định tại hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6/2013, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ cho vay mua nhà 30.000 tỷ, lãi suất ưu đãi 5-6%/năm. Ngân hàng Nhà nước quy định, việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực là 1/6/2013.

Theo đó, phần dư nợ vay được giải ngân từ ngày 1/6/2016 trở về trước sẽ được áp dụng lãi suất vay vốn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng; còn phần dư nợ vay giải ngân sau ngày 1/6/2016 áp dụng lãi suất vay thương mại thông thường do khách hàng và ngân hàng cho vay tự thỏa thuận.

Như vậy, đối với những khách hàng mua nhà theo gói 30.000 tỷ và được giao nhà sau 1/6/2016, thì số tiền thanh toán các đợt sau phải chịu lãi suất thương mại.

 

(Theo VnEconomy)